Backup, vad är det, behövs det?

Hotbild – Ja vad är det vi är så rädda för? Riskerna är många och ibland oväntade, bland de vanligaste är hårddiskkrasch, virus av alla dess slag, sabotage, mänskliga faktorn, etc. och orsaken till dessa kan bla. vara översvämning, plötsliga spikar i elnätet, solstormar, stöld, kryptovirus (en form av kidnappning) och egna eller andras misstag. Oavsett vad man …

Backup, vad är det, behövs det? Läs mer »