System Administration

Nedan hittar ni länkar till administration samt användaråtkomst av våra tjänster.

Antivirus

Kaspersky Endpoint Security Cloud https://cloud.kaspersky.com/

Molnbackup

Online åtkomst till molnbackup erbjuder webbaserad åtkomst av data i säkerhetskopior. https://online.molnbackup.se/

Admin portal till molnbackup ger företag möjlighet att administrera inloggningar till backupkonton. https://admin.molnbackup.se/

RMM

Admin portal RMM https://auth.datto.com/login

VPN

Admin portal för Good Access VPN https://sign.samohyb.com/

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security