Vi hjälper er med det vi är bäst på

Backup

RMM

Antivirus

Autentisering

Sårbarhetsanalys

Detta är Oxxy

Vi erbjuder digital säkerhet för att skydda dina system, allt för att du ska kunna fokusera på det som driver din verksamhet framåt. Vi älskar att arbeta med IT, lösa både stora och små problem, och skapa nya relationer. Våra verktyg för backup, RMM, antivirus, autentisering och sårbarhetsanalys skyddar dig effektivt.

Vi gör allt från att hjälpa dig att snabbt stänga ute alla hot, till att göra upp strategin att du aldrig ska behöva uppleva förlusten utav att ditt företaget tvingas ta ner skylten. Kontakta oss, så pratar vi igenom vad just du kan behöva för din verksamhet.

Säker Backup

Absolut viktigast och grundläggande av alla skydd är att ha en riktig backup och inte bara replikera data i OneDrive eller Dropbox. Utan er data har ni ingen verksamhet kvar.

Automatisering med RMM

Central styrning och underhåll av alla enheter är inte längre något som bara större företag har nytta av. System som sköts med automatik tar givetvis mindre tid för dig än om du gör det manuellt.

Antivirus

Antivirus

Så länge systemen inte är immuna krävs ett aktivt skydd mot virus. Idag produceras över 10.000 nya virus varje dygn och det vore naivt att inte skydda sig så gott det går.

Autentisering

Autentisering med SSO

Det handlar inte bara om att höja säkerheten utan även att förenkla och effektivisera vardagen för dig. Med säker och effektiv inloggning är du alltid trygg.

Säkerhet

Sårbarhetsanalys

Det handlar om att följa upp, uppdatera och skydda sina system. Med en sårbarhetsanalys får du en bekräftelse på att skyddet är intakt. Testen kan automatiseras till att köras varje dag om du så önskar, för att minimera risken att exponeras pga felaktig konfiguration eller nya hot.

Varukorg