Backup

Grunden i ett riktigt skydd!

Riskera inte att förlora allt ditt arbete! Säkerhetskopiera dina fotografier, filmer och dokument.

Behövs verkligen backup?

Man kan lätt tro att det nu för tiden inte kan behövas backup / säkerhetskopia av data. Många går runt i tron att dokument, fotografier och annan form av data skyddas av respektive leverantör i molnet.
Så är det inte!

Faktum är att ingen annan säkerställer att er data inte går förlorad. Vare sig det är i Microsoft Office, Azure, Google eller Amazon AWS krävs det att man ordnar med backup. Om er backup även skall vara värd namnet så krävs det även att den är skyddad från hot som kryptovirus eller sabotage, dvs åtkomst till själva backupverktyget behöver vara låst. Kanske bör den även vara krypterad?

Vad är en riktig backup

3 – 2 – 1 regeln

Generella backup-rekommendationer är att ha minst tre kopior av sin data, den första kopian (original) är den man arbetar med (oftast på lokal disk eller externt ansluten disk), den andra kopian lagrar man på en separat enhet men geografiskt på samma plats, och den sista kopian lagras på avskild geografisk plats.

3 kopior

1.    Primär data: Din skarpa lagringsyta, där filer förvaras för dagligt arbete.

2.    Lokal kopia: Extern disk eller liknande tex. en NAS (Network Attached Storage).

3.    Extern kopia: Spegla din lokala kopia till en geografiskt annan plats, tex backup till molnet.

2 media

1.    HDD (Hard Disk Drive) den lokala hårddisken.

2.    Band, vilket var det primära valet för några år sedan.
Bandbackup har precis som många andra media CD, DVD och 1,44″ Diskett gått ur tiden. Den dominerande tekniken nu är RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) där data sprids över ett flertal diskar vilket ger ökat skydd.

1 offsite

1.    Helt enkelt att minst en kopia lagras på annan plats, helst på annan ort.

Med rätt verktyg kan allt automatiseras, använd Molnbackup för detta.

Vanliga hårddiskars sårbarhet känner alla till. Men nya SSD-diskar är inte heller riskfria.

Säker backup

För att all information skall vara skyddad från obehörig åtkomst krypteras den i alla steg vid backup. När data läses in från era system krypteras den först med en krypteringsnyckel vald av er. Därefter transporteras innehållet via en krypterad förbindelse till ”molnet”, varpå informationen även krypteras när den sparas. Skulle någon lyckas avlyssna dataströmmen under transport från era system till lagringen är den dubbelt krypterad, likaså när datan har lagrats är den dubbelt krypterad, dvs för att någon obehörig skall kunna komma åt innehållet krävs alltid minst två krypteringsnycklar varav den ena endast ni känner till.
Vilket betyder att er information alltid är skyddad från insyn.

Lösenord till program

Säkerhetskopieringsprogrammet skyddas med lösenord, detta är ett måste för att skydda mot kryptovirus som annars enkelt även krypterar backuperna i molnet. Kan även kompletteras med ”Immutable” lagring.

Fysisk säkerhet

 • Datacenteranläggningar i toppklass.
 • Anonyma anläggningar, allt för inte locka obehöriga.
 • Bemanning 24/7/365 med passage och åtkomst säkerhet.
 • Certifierad för SOC 2 och ISO 27001

Lagringssäkert

 • Automatiskt krypterat vid lagring
 • HTTPS säker upp/nerladdning
 • ”Immutable” (oföränderlig) alternativ lagring
  • Lagrad data är skrivskyddad och kan inte raderas enligt fördefinierade regler.

Administrativ åtkomstsäkerhet

För våra kunders och vår egen säkerhet har vi höga säkerhetskrav för åtkomst till administration av systemen.

 • Multifaktor autentisering (MFA)
 • Enterprise single sign-on (SSO)
 • Identity & Access Management (IAM) policys

Testkör Molnbackup

Varför inte testa vår tjänst utan några kostnader eller förpliktelser?
Vi kommer inte jaga eller tjata på er för att ni ska köpa!

Ladda ner programmet för ditt operativsystem via knapparna nedan och testa att säkerhetskopiera 2 GB data i molnet i 14 dagar gratis.

Frågor om Molnbackup?

  Senaste artiklarna från ”Threatpost Today”